Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Odbiór odpadów remontowo-budowlanych oraz rozbiórkowych z nieruchomości na terenie Gminy Mielno

  • Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o. o wykona tylko w przypadku, gdy właściciel nieruchomości ma złożoną aktualną deklarację śmieciową oraz nie zalega z opłatami za odbiór odpadów komunalnych.
  • Obowiązuje limit odbioru 3m3 na rok selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej 12m3 na rok.
  • Odpady odbierane z nieruchomości należy gromadzić w odpowiednich workach typu "Big Bag".
  • Worki wydawane są w siedzibie spółki Mielno ul. gen. Stanisława Maczka 44, w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00.
  • Istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia odpadów do punku PSZOK Unieście, w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 (w tym wypadku nie ma obowiązku używania worków "Big-Bag").
  • Odbierane będą tylko odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów tj. gruz ceglany i betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem: materiałów izolacyjnych (np. styropianu budowlanego, pianka, wełna mineralna) oraz odpadów zawierających substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu itp.
  • Odbiór pobranych worków zostanie zrealizowany wyłącznie z nieruchomości na którą zostały przydzielone, użyczanie worków jest niedozwolone.
  • Worki powinny być rozmieszczone na utwardzonym terenie nieruchomości w taki sposób, aby umożliwić dojazd pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do odbioru odpadów (samochód ciężarowy z podnośnikiem HDS).
  • Odbiór odpadów następuje w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia pod nr tel. 94 311 58 91.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.