Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Wykonanie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku technicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu na działce o nr ew. 4/1 obr. Mielno 2

W dniu 11 stycznia 2017r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. podpisała umowę na: "Wykonanie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku technicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu na działce o nr ew. 4/1 obr. Mielno 2. Budowa sieci kablowych 0,4 i 15 kV ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4 kV w miejsce istniejącej dla zasilania Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego z Oczyszczalnią Ścieków dz. nr 4/1 obr. Mielno".

Otwórz wpis...

Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku warsztatu z termomodernizacją

W dniu 18.12.2015r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. podpisała umowę na "Rozbudowę, przebudowę oraz nadbudowę budynku warsztatu z termomodernizacją", znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu.

Otwórz wpis...

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek techniczno-administracyjny

W dniu 31.10.2014r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. podpisała umowę na "Rozbudowę i przebudowę budynku administracyjno-socjalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek techniczno-administracyjny", znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu.

Otwórz wpis...

Rozbudowa budynku kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na zaplecze socjalne dla pracowników

W dniu 4 września 2013r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. podpisała umowę na "Rozbudowę budynku kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na zaplecze socjalne dla pracowników", mieszczącego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Unieściu.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.