Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Kolejna publikacja w Głosie Koszalińskim Dzienniku Pomorza

W świątecznym wydaniu Głosu Koszalińskiego Dziennika Pomorza w dniach 20-22.04.2019 r. opublikowano kolejny artykuł, informujący mieszkańców regionu na temat zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków Unieście.

Otwórz wpis...

Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Mielnie

W dniu 18.04.2019 r. Prezes Zarządu Pani Wioletta Dymecka w imieniu Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. podpisała umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Mielnie o łącznej mocy zainstalowanych modułów fotowoltaicznych do 240 kWp. Instalacja będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby własne Ekoprzedsiębiorstwa, z możliwością dystrybucji nadwyżki energii do sieci energetycznej. Farma fotowoltaiczna wybudowana zostanie na terenie oczyszczalni ścieków w Mielnie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15.10.2019 r.

Otwórz wpis...

"Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" - stan na dzień 5 września 2018 r.

Zamieszczone zdjęcia lotnicze prezentują widok przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków Unieście w otoczeniu bujnej roślinności, będącej znakiem rozpoznawczym tej okolicy.

Otwórz wpis...

Film prezentujący Oczyszczalnię Ścieków Unieście w trakcie realizacji projektu "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" - stan na 4 września 2018 r.

Projekt pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Otwórz wpis...

Próby szczelności rusztów napowietrzających w przebudowywanym Reaktorze Biologiczynym na oczyszczalni ścieków w Mielnie

Wykonawca robót budowlanych, realizujący inwestycję "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" przystąpił do wykonania prób szczelności rusztów napowietrzających w Reaktorze Biologicznym.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.