Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod "Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Unieściu"

W dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 12.00 na terenie spółki Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie miało miejsce uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, inwestycji realizowanej w ramach Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16.

Otwórz wpis...

Ruszyła ważna inwestycja dla Gminy Mielno

W dniu 27 lutego 2017 r. w siedzibie spółki Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie podpisano umowę na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”, realizowanego w ramach Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16.

Otwórz wpis...

Projekt "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" został dofinansowany ze środków FS/POIiŚ na lata 2014-2020

Projekt "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

Otwórz wpis...

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0070/16 pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu"

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Mielno w wyniku przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu, w tym ochrona i zachowanie stanu ekologicznego wód jeziora Jamno i Bałtyku. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi - ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Otwórz wpis...

Modernizacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 400 i DN 300 w miejscowości Sarbinowo poprzez bezwykopową renowację

W dniu 20 marca 2015 roku została podpisana umowa na roboty budowlane dot. realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 400 i DN 300 w miejscowości Sarbinowo poprzez bezwykopową renowację" współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Otwórz wpis...

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu gmina Mielno

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu informuje, że projekt pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu gmina Mielno" otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, OŚ priorytetowa I – działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach umowy nr POIS.01.01.00-00-093/14-01.

Otwórz wpis...

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno" został sfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś 1 działanie 1.1 (umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-028/08-05), przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz środków własnych ZWK Sp. o.o.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.