Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Rozpoczęły się pierwsze robocze rozruchy nowych obiektów na terenie przebudowywanej oczyszczalni ścieków w Mielnie

Na terenie oczyszczalni ścieków w Mielnie, gdzie realizowany jest projekt pn. "Racjonalizacja ekonomiczno - środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu", trwają już pierwsze robocze rozruchy technologiczne nowych obiektów i urządzeń. Przełączono napływ ścieków na nowy ciąg mechaniczny, po czym Wykonawca robót budowlanych przystąpił do likwidacji starego ciągu mechanicznego. Zakończono prace montażowe armatury i urządzeń w pompowni osadu i części pływających. Trwają też przygotowania w celu włączenia w ciąg technologiczny nowego osadnika radialnego wtórnego. Prowadzone są również intensywne prace na sieciach międzyobiektowych oraz sieciach i instalacjach elektrycznych. Należy zaznaczyć, że wszystkie roboty budowlane i technologiczne odbywają się z zachowaniem wszystkich etapów oczyszczania ścieków i bez przerw w pracy oczyszczalni.

LIKWIDACJA STAREGO CIĄGU MECHANICZNEGO

IMG 3317 likwid starej cz mech 1

IMG 3318 likwid starej cz mech 2

 

BUDYNEK KRAT W NOWYM CIĄGU MECHANICZNYM

IMG 3258 AAA

 

NOWY OSADNIK RADIALNY WTÓRNY. W TLE PRACUJĄCY OSADNIK RADIALNY PRZED MODERNIZACJĄ I ZAGĘSZCZACZ GRAWITACYJNY OSADU PO MODERNIZACJI

IMG 3245 AAA

 

STACJA ODWADNIANIA OSADU

IMG 3240 AAA

 

PUNKT POBORU ŚCIEKÓW NA TLE NOWEGO OSADNIKA RADIALNEGO WTÓRNEGO

IMG 3249 AAA

 

STACJA DMUCHAW

IMG 3257 AAA

 

STANOWISKO CZYSZCZENIA WOZÓW ASENIZACYJNYCH

IMG 3277 AAA

 

REAKTOR BIOLOGICZNY

IMG 3273 AAA

Realizowana inwestycja współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

logo WFOS male

FE IS RGB 1MALE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.