Fundusze Europejskie / Unia Europejska

OGŁOSZENIE

05 marzec 2018 Janusz Furgał

Informujemy, że w dniu 05.03.2018 r. wszczęto postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia na "Zakup i dostawę specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego oczyszczania kanalizacji na terenie gminy Mielno" (znak postępowania: ZR-ZWK/202/03-02/2018)

Otwórz wpis...

Stan zaawansowania robót budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków w Mielnie

Na terenie oczyszczalni ścieków w Mielnie, gdzie realizowany jest projekt "Racjonalizacja ekonomiczno - środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" zaszły znaczące zmiany.

Otwórz wpis...

Kolejna publikacja na temat realizowanej inwestycji "Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu"

„Gmina Mielno stawia na ekologię”

W biuletynie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie publikowany jest artykuł opisujący inwestycję realizowaną na terenie oczyszczalni ścieków w Mielnie, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” nr POIS.02.03.00-00-0070/16.

Otwórz wpis...

Mieszkańcy m. Pękalin i Sarbinowo "Kolonia"

22 listopad 2017 Paweł Olszewski

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie informuje Mieszkańców miejscowości Pękalin i Sarbinowo "Kolonia", że w dniu 22.11.2017 r. w godz. 9:00 - 14:00 mogą wystąpić czasowe zakłócenia w dostawie wody do naszych Odbiorców w rejonie wyżej wymienionych miejscowości. Przewidywane zakłócenia w dostawie wody są spowodowane przyczynami od nas niezależnymi (przerwami w dostawie energii elektrycznej).

Otwórz wpis...

Uporządkowanie systemu gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Podgórnej i Okrężnej w Mielnie

W dniu 25 kwietnia 2017 r. wykonawca robót budowlanych, firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa rozpoczął realizację inwestycji „Uporządkowanie systemu gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Podgórnej i Okrężnej w Mielnie”.

Otwórz wpis...

Publikacja na temat realizowanej inwestycji "Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu"

"Stawiamy na ekologię"

W mieleńskim biuletynie "Życie Gminy" ukazała się publikacja na temat realizowanego przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. projektu pn.„Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” nr POIS.02.03.00-00-0070/16.

Otwórz wpis...

Święto Wody 2017

07 wrzesień 2017 Paweł Olszewski

W dniu 26 sierpnia 2017 r. z okazji 10-lecia mieleńskich wodociągów, na placu przy POLO Markecie w Mielnie, firma Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. przy współpracy z Centrum Kultury w Mielnie zorganizowała festyn pt. Święto Wody.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.