Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Film prezentujący Oczyszczalnię Ścieków Unieście w trakcie realizacji projektu "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" - stan na 4 września 2018 r.

Projekt pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Otwórz wpis...

RODO - obowiązek informacyjny w związku z monitoringiem wizyjnym stosowanym na terenie siedziby naszej Spółki

21 sierpień 2018 Anna Kucińska

W związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie siedziby Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w Mielnie, zgodnie z wymogami art. 13 RODO, informujemy co następuje:

Otwórz wpis...

Próby szczelności rusztów napowietrzających w przebudowywanym Reaktorze Biologiczynym na oczyszczalni ścieków w Mielnie

Wykonawca robót budowlanych, realizujący inwestycję "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" przystąpił do wykonania prób szczelności rusztów napowietrzających w Reaktorze Biologicznym.

Otwórz wpis...

RODO - obowiązek informacyjny

29 maj 2018 Anna Kucińska

Szanowny Kliencie,

prosimy o przeczytanie niżej zamieszczonego tekstu. Informujemy Cię w nim o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Otwórz wpis...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.